Trädfällning

Vi försöker att fälla träden manuellt där det går, är detta inte möjligt så sektionsfäller vi med klättrare.

Vi kan även använda oss av skylift, men det brukar bli dyrare för kunden.

Vi som fäller träd har motorsågsutbildning, samt utbildning för sektionsfällning via klättring.

Priset för trädfällning varierar beroende på hur stora, samt hur svåra träden är att fälla. Det är RUT-avdrag på trädfällning vilket gör att ni bara behöver betala halva arbetskostnaden.

 

Stubbfräsning

Vi kan fräsa bort stubbarna med vår stubbfräs, det blir minimalt med märken i trädgården om man jämför med att utföra samma arbete med till exempel en grävmaskin. Normalt fräsdjup är 10-20cm under marknivå.

Stubbfräsning kostar 85:- per dm efter RUT-avdrag.

 

Ris och stam

Vi transporterar självklart även bort ris och stam från er tomt om så önskas.